Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Керівник рятувального підрозділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору; Закон України "Про аварійно-рятувальні служби"; накази, вказівки, інструкції та розпорядчі документи підприємства, нормативно-правові акти, що регулюють діяльність цивільної авіації України, та інші документи галузі, які регламентують діяльність аварійно-рятувальних служб та технічну експлуатацію аварійно-рятувальних засобів, документи і стандарти міжнародних організацій, що застосовуються в Україні, порядок організації пошуково-рятувального забезпечення польотів і технологію виконання пошукових, аварійно-рятувальних та евакуаційних робіт; тактико-технічні дані пошукової та аварійно-рятувальної техніки, пошукові характеристики повітряних суден; радіотехнічні засоби зв'язку та управління; сучасний вітчизняний та світовий досвід у галузі пошуку та рятування; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму; правила та періодичність ведення установленої звітності.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та вдосконалює організацію чергування підрозділів аварійно-рятувальної команди, аеропорту, аеродрому цивільної авіації, інших аварійно-рятувальних сил та засобів щодо пошуково-рятувального забезпечення польотів з метою їх своєчасного реагування згідно з відповідним планом заходів на випадок аварійних обставин в аеропорту (на аеродромі) і на випадок лиха з повітряними суднами. Оцінює обставини, аналізує достатність аварійно-рятувальних сил та засобів, дає розпорядження на введення в дію відповідного плану заходів на випадок аварійних обставин. Готує керівництву та координаційному центру з пошуку та рятування пропозиції щодо плану проведення пошуково-рятувальних операцій та реалізує прийняті рішення. Здійснює, на випадок лиха, безпосереднє управління діями підрозділів аварійно-рятувальної команди і залучених додаткових сил та засобів на аеродромі та за його межами щодо проведення пошукових, аварійно-рятувальних та евакуаційних робіт. Організовує та здійснює постійну взаємодію з керівником польотів з питань управління підрозділами аварійно-рятувальної команди, рятувальними підрозділами інших відомств, що залучаються до спільного проведення рятувальних операцій, застосування повітряних суден, що знаходяться на обслуговуванні органів повітряного руху у районі відповідальності за пошук та рятування, щодо виконання ними окремих рятувальних завдань та ретрансляції команд управління. Організовує охорону місця події, ведення хронометражу рятувальних та евакуаційних робіт та облік сил та засобів, які було задіяно. Доповідає про хід аварійно-рятувальних робіт керівнику авіапідприємства і диспетчеру координаційного центру пошуку та рятування. Готує та надає матеріали встановленої звітності. Бере участь у розробленні та реалізації плану заходів на випадок аварійних обставин з повітряними суднами на підприємстві (аеропорту), в організації та проведенні тренажів та навчань щодо перевірки їх у реальних умовах, у розробленні проектів наказів, розпоряджень та інструкцій з організації та проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт. Вживає заходів щодо впровадження і освоєння сучасних технологій з організації й проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт.