Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник одержання інертного газу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання інертного газу 4 розраду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему; будову і конструктивні особливості устаткування, яке обслуговується, і будову контрольно-вимірювальних приладів; схему комунікацій; технологічний режим; вимоги до якості продукції, яка одержується; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання інертного газу методом спалювання в печах сумарною продуктивністю понад 3000 куб.м на рік готового продукту. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів і спостережень. Провадить контрольні аналізи. Стежить за роботою і станом устаткування. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.