Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Керівник польотів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта з підготовки керівників польотів за спеціальними програмами. Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1, 2 класу кваліфікації. Стаж роботи за професією диспетчера управління повітряним рухом - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; Статут підприємства, основні правила польотів України; настанови, інструкції, директивні вказівки стосовно управління повітряним рухом; технологію роботи відповідних диспетчерських пунктів; організацію управління повітряним рухом; обмеження та заборони на період роботи зміни; льотно-технічні характеристики повітряних суден цивільної авіації та іноземних авіакомпаній, які виконують польоти у межах району відповідальності; організацію, планування і забезпечення руху повітряних суден, повітряну навігацію; авіаційну метеорологію; метеорологічну обстановку на період роботи чергової зміни; організацію зв'язку; використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом повітряних суден на площі аеродрому; основні показники роботи свого підрозділу; методику професійної підготовки диспетчерів служби руху; стандарти і рекомендовану практику міжнародних організацій цивільної авіації стосовно організації управління повітряним рухом; передовий світовий досвід з організації управління повітряним рухом; безпеку життєдіяльності; основи трудового законодавства; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту. У разі роботи диспетчерської зміни у міжнародному аеропорту, плануванні, координації і безпосередньому управління повітряним рухом на міжнародних повітряних лініях та міжнародних аеропортах повинен знати правила і процедури ведення радіообміну англійською мовою з екіпажами повітряних суден і мати допуск до його ведення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та контролює роботу підпорядкованої йому чергової зміни диспетчерів управління повітряним рухом. Взаємодіє з керівниками польотів інших органів управління, суміжних районів (зон), органів управління повітряним рухом інших відомств та запасних аеродромів з питань забезпечення польотів, дотримання правил використання повітряного простору України. Координує роботу змін відповідних служб з метою забезпечення безпеки польотів, їх регулярності і економічності. Розслідує випадки порушення правил управління повітряним рухом у зміні та розробляє заходи щодо їх запобігання, вивчає і узагальнює передовий досвід диспетчерів служби руху. Проводить інструктажі, розбирає роботу чергової зміни диспетчерів із залученням представників інших служб, які забезпечують польоти, дає оцінку їх роботі. Періодично особисто здійснює безпосереднє управління повітряним рухом з диспетчерських робочих місць. Забезпечує виконання працівниками зміни вимог настанов, технологій роботи та інших документів, які регламентують управління повітряним рухом. Організовує навчання і стажування з управління повітряним рухом особового складу зміни. Приймає рішення щодо початку та припинення вильоту і прильоту повітряних суден. Володіє необхідною інформацію щодо метеорологічної обстановки, наявності обмежень у своєму районі (зоні), на повітряних трасах, аеродромах першої посадки і запасних аеродромах. Установлює обмеження і заборону на польоти, направляє повітряні судна на запасні аеродроми. Надає допомогу повітряним суднам, які мають у цьому потребу. Контролює ведення диспетчерами встановленої документації та здійснює її перевірку.