Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник мерсеризації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника мерсеризації 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес мерсеризації целюлози, подрібнення та переддозрівання лужної целюлози; схему дільниці, яка обслуговується; будову, принцип роботи устаткування; параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу; фізико-хімічні властивості целюлози, лугу та лужної целюлози; вимоги до них; види браку під час мерсеризації целюлози, причини його виникнення, заходи щодо його запобігання та усунення; методику розрахунків компонентів, які застосовуються; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес мерсеризації целюлози на установках безперервної дії або процес мерсеризації целюлози, віджимання, подрібнення та переддозрівання лужної целюлози, а також в мерсеризаційних пресах з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Готує мерсеризатор, гомогенізатор, віджимний прес, подрібнювач - перевіряє справність роботи мішалок, сіток, гумування, валів, системи подавання холоду або тепла (темперированої води), розчину їдкого натру. Завантажує сировину, подає луг з заданою швидкістю. Контролює та регулює температурний режим, час та якість мерсеризації целюлози. Регулює температуру, ступінь подрібнення лужної целюлози в подрібнювачах, вологість та температуру процесу переддозрівання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Регулює режим роботи мішалок; періодично вимикає та вмикає мішалки з протилежним направленням. Регулює режим роботи мерсеризаторів, гомогенізаторів, швидкість преса, тиск віджималки для забезпечення ритмичної роботи. Розраховує подавання целюлози та лугу на мерсеризацію та маси лужної целюлози на віджимання. Обліковує вироблену продукцію. Доставляє целюлозу зі складу кран-балкою згідно з сумішкою, ставить кіпи на рольганг і розкочує на працюючі установки. Штабелює целюлозу. Складає пакувальний папір в прес і вивозить на склад. Скручує дріт після розпаковки. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Здає та приймає устаткування з ремонту.