Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник гашення вапна 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника гашення вапна 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, схему комунікацій на дільниці, яка обслуговується; правила регулювання процесу гашення вапна; вимоги до готової продукції; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес гашення вапна для одержання гашеного вапна в апаратах-гасителях продуктивністю до 300 т вапна за добу. Готує розчини поверхнево-активної речовини (ПАР), підігріває воду і дистилярну рідину для гашення. Подає гостру пару в апарат. Стежить за якістю та рівномірним надходженням вапна в апарати. Регулює подавання води визначеної температури у суворій відповідності до регламенту. Контролює вологість та дисперсність гашеного вапна:, якість вапняного молока за густиноміром та хіманалізом, тиск пари, рівень у напірному баку, мішалках ПАР. Відбирає проби для контролю процесу. Виконує аналізи. Просіває гашене вапно. Обслуговує апарати гашення Шультеса, елеватори, ротаційно-рідинні млини, гідратори, дезінтегратори, ємкості-сховища вапняного молока, водопідігрівники, сита-Бурат, насоси, рукавні фільтри, вентиляційні установки, трубу "Вентурі", комунікації та інше устаткування. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій.