Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник дозування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника дозування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: види і властивості матеріалів, які змішуються, дозування і правила змішування; призначення суміші; порядок завантаження сировини; технічні умови на сировину; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, транспортних механізмів на дільниці, яка обслуговується; суть технологічного процесу на робочому місці; технологічний режим і правила регулювання процесу; правила відбору проб; методику проведення аналізів; методику розрахунку сировини; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес готування суміші та дозування твердих, рідких і газоподібних речовин в апарати за допомогою різних дозаторів (вагових, об'ємних, швидкісних, дроселюючих тощо) відповідно до заданого співвідношення компонентів. Коректує їх склад під час зміни якості (вологості, кількості основної речовини, засміченості тощо). Перемішує компоненти і стежить за станом течок у бункерах. Систематично контролює кількість та якість суміші за показаннями контрольне-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Розраховує необхідну кількість компонентів, які подаються в апарати. Відбирає проби для контролю і провадить аналізи. Обслуговує бункери, автоматичні ваги різних конструкцій та інше устаткування. Контролює роботу устаткування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.