Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник служби аеронавігаційної інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища авіаційна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом у галузі цивільної авіації: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України; постанови, накази, інструкції, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали Міністерства транспорту України та Державного департаменту авіаційного транспорту; документи Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО); сучасні методи господарювання й управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, етику ділового спілкування та ведення переговорів; вітчизняні й світові досягнення в області авіації, що стосуються аеронавігаційної інформації; основи трудового законодавства України; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища; правила експлуатації персонального комп'ютера.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою служби. Організовує та контролює збір, оброблення та розповсюдження аеронавігаційної інформації. Забезпечує надання інформації, необхідної для виконання польотів повітряних суден та аеронавігаційної інформації усім, хто її потребує. Визначає напрями розвитку служби з питань аеронавіаційної інформації. Організовує та забезпечує виконання задач та функцій, покладених на службу аеронавігаційної інформації. Здійснює контроль за розповсюдженням аеронавігаційних документів та інформації, отриманих від служби аеронавігаційної інформації іноземних держав та регіональних міжнародних центрів. Організовує роботу й ефективну взаємодію служби з іншими відомствами та установами з питань аеронавігаційної інформації. Забезпечує виконання підпорядкованим складом наказів, розпоряджень та інших нормативно-правових документів організацій вищого рівня. Організовує роботу підпорядкованого складу, контролює виконання посадових обов'язків та вживає заходів з забезпечення їх виконання. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам начальника, керівникам підрозділів. Забезпечує зберігання державної таємниці та іншу інформацію, яка згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню. Проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу. Вживає заходів щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці працівників служби, поліпшення роботи служби та впровадження нових технологій.