Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в галузі автоматизації та інформаційного забезпечення - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України; Положення про об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України; Генеральну угоду між Міністерством транспорту та Міністерством оборони України; положення про Украероцентр; інструкції, положення, накази, що регламентують планування, координацію та забезпечення використання повітряного простору; стандарти та рекомендовану практику ICAO, процедури Євроконтролю; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та координує роботу відділів Украероцентру з питань розвитку та впровадження перспективних засобів обчислювальної техніки та програмних засобів для забезпечення ефективного процесу обробки інформації з використання повітряного простору України. Розроблює та погоджує плани розвитку Украероцентру щодо забезпечення обчислювальними та програмними засобами. Бере участь у роботах з розроблення технічних вимог, вибору розробників та постачальників обчислювальної техніки та програмних засобів. Організовує технічне навчання та контроль за використанням обчислювальної техніки та програмного забезпечення працівниками Украероцентру. Вживає заходів щодо захисту службової інформації від несанкціонованого доступу.