Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти державної влади, вказівки керівників, які регулюють порядок діяльності дирекції з технічного забезпечення; профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства; перспективи розвитку підприємства за напрямами діяльності відділу; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів з технічного забезпечення обслуговування повітряного руху; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань діяльності відділу; етику ділового спілкування та ведення переговорів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво відділом дирекції з технічного забезпечення. Забезпечує організацію та виконання робіт за напрямами: експлуатація радіотехнічного обладнання та авіаційного електрозв'язку, розвиток та модернізація радіотехнічних засобів, розробка та впровадження нових технологій, нормативне забезпечення, експлуатація комп'ютерних мереж та технологій. Визначає науково-технічну політику розвитку за напрямами діяльності відділу. Забезпечує реалізацію планів підприємства за напрямами діяльності. Організовує роботу відділу та ефективну взаємодію суміжних відділів та експлуатаційних підрозділів підприємства. Проводить роботу з удосконалення функціонування підприємства, удосконалення організації технічного забезпечення з обслуговування повітряного руху за напрямами діяльності відділу. Організовує планування, облік, складання та своєчасне подання звітності про роботу відділу. Узагальнює та розповсюджує передові технології з технічного забезпечення обслуговування повітряного руху. Забезпечує організацію експлуатації технічних засобів обслуговування повітряного руху експлуатаційними підрозділами підприємства згідно з встановленими нормами. Здійснює підбір кадрів працівників відділу. Подає пропозиції до заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень за порушення дисципліни. Створює умови для виявлення творчої ініціативи та активності працівників відділу.