Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник відділу аеронавігаційної інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в галузі цивільної авіації: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України; стандарти і рекомендовану практику ІКАО (Додаток 15, DOC 8126-AN/872); нормативно-правові документи Державного департаменту авіаційного транспорту; Статут Украероруху; положення про служби аеронавігаційної інформації Украероруху; положення про відділ інформації; нормативні документи, що визначають діяльність служби аеронавігаційної інформації, а також інші документи, які визначають порядок упровадження аеронавігаційної інформації; вимоги нормативних документів з питань організації робіт під час планування, виконання польотів повітряних суден за процедурами цивільної авіації, обслуговування повітряного руху; фактичний стан аеронавігаційного обслуговування, яке надається в районах польотної інформації України; технологію розроблення аеронавігаційних документів; правила експлуатації персонального комп'ютера.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво роботою особового складу відділу. Планує роботу відділу на місяць, рік. Організовує роботу відділу, розподіляє між працівниками відділу виробничі обов'язки. Вживає заходів з технічного переоснащення та автоматизації робочих місць та створення належних умов праці під час виконання службових і функціональних обов'язків персоналом відділу. Готує листи та відповіді на запити установ, відомств, підприємств, які мають причетність до діяльності авіації, з питань забезпечення аеронавігаційними даними. Удосконалює існуючі технології та методи роботи і надає свої пропозиції щодо модернізації існуючих та впровадження нових технологій роботи з аеронавігаційною інформацією в службу аеронавігаційної інформації. Планує та проводить технічні навчання з працівниками відділу. Забезпечує супровід об'єднаного пакету аеронавігаційної інформації України, збір аеронавігаційної інформації для потреб міжнародної та національної авіації, джерелом якої є відповідні установи, відомства, підприємства, причетні до діяльності авіації (або впливають на безпеку польотів), ретельну, багатоступінчасту обробку і перевірку інформації, яка надійшла. Визначає відповідність наданих пропозицій існуючій аеронавігаційній інформації в аеронавігаційних документах України, аналізує і підбирає інформацію щодо розбіжностей її з аеронавігаційними документами України, стандартами і рекомендованою практикою ІКАО. Забезпечує точне відображення аеронавігаційної інформації під час внесення до бази аеронавігаційних даних служби аеронавігаційної інформації, постійну підтримку її достовірності. Вживає заходів щодо здійснення та підтримки взаємодії між подібними відділами відомств і установ, аеродромів /вертодромів/ України. Контролює ведення контрольних і резервних екземплярів аеронавігаційних документів служби аеронавігаційної інформації. Розробляє і впроваджує в практику прогресивну технологію оброблення і перевірки інформації.