Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник відділу з впровадження проектів розвитку аеронавігаційної системи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в галузі створення, модернізації, розроблення та експлуатації систем аеронавігаційного обслуговування: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України, що стосується діяльності підприємства; законодавство України про охорону праці; закони та інші нормативні документи, які регламентують діяльність авіаційної галузі та підприємства в Україні; накази, розпорядження, інструкції та інші розпорядчі документи підприємства; документи, що регламентують діяльність дирекції; довгострокові та короткострокові плани розвитку аеронавігаційної системи України; чинні документи, які регламентують процедури управління проектами; основні документи та нормативні акти щодо діяльності у галузі проектування та будівництва в Україні; Національний план конвергенції та імплементації України; документи міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та Євроконтролю, що регламентують діяльність у галузі обслуговування повітряного руху; основи трудового законодавства України.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує, планує, забезпечує і контролює роботу відділу. Приймає рішення з питань, які знаходяться в компетенції відділу. Бере участь у підготовці програм розвитку аеронавігаційної систем, проектів, договорів, контрактів. Подає на розгляд директору короткострокові плани розвитку аеронавігаційної системи. Пропонує заходи щодо дотримання виконання плану розвитку аеронавігаційної системи. Організовує технічну підтримку проведення тендерів, випробувань. Отримує завдання від директора з питань розвитку аеронавігаційної системи, організовує своєчасне та якісне їх виконання. Контролює обсяги, стан та своєчасність виконання робіт щодо впровадження проектів, які покладено на відділ. Взаємодіє зі структурними підрозділами підприємства, іншими організаціями та відомствами. Звітує директору про хід виконання покладених на відділ завдань. Вивчає ділові якості особового складу, здійснює підбір і розстановку кадрів відділу. Вживає заходів щодо створення сприятливих умов праці особового складу відділу. Контролює виконання посадових обов'язків, вимог трудової дисципліни працівниками відділу.