Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в галузі цивільної авіації: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України; стандарти і рекомендовану практику ІКАО (Додаток 15, DOC 8126-AN/872), нормативно-правові документи Державного департаменту авіаційного транспорту; Статут Украероруху; положення про службу аеронавігаційної інформації Украероруху; положення про відділ міжнародної інформації та повідомлень, особливості структури підприємства; основні положення трудового законодавства України; нормативно-правові документи, що визначають діяльність служби аеронавігаційної інформації, а також інші документи, які визначають і регламентують порядок проходження та впровадження аеронавігаційної інформації; положення стандартів і рекомендовану практику ІКАО стосовно діяльності служби аеронавігаційної інформації та підготовки аеронавігаційних документів; повідомлення, опубліковані в документах аеронавігаційної інформації.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу відділу та забезпечує виконання основних завдань та функцій відділу. Керує роботою особового складу відділу. Організовує та проводить технічне навчання з працівниками відділу. Планує роботу відділу на рік, півріччя, місяць. Взаємодіє з іншими відділами, структурними підрозділами, підприємствами та організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу та служби у цілому. Готує листи та відповіді на запити установ, відомств, підприємств, які мають причетність до діяльності авіації з питань аеронавігаційного забезпечення. Забезпечує виконання планів та завдань, заходів, які спрямовано на підвищення ефективності та якості роботи відділу. Вживає заходів, спрямованих на автоматизацію процесів підготовки, публікації та розповсюдження НОТАМ. За дорученням начальника служби аеронавігаційної інформації взаємодіє з іншими громадськими організаціями, підприємствами та фірмами (як державними так і іноземними) з питань аеронавігаційної інформації України в межах своїх повноважень. Робить запити до установ, відомств, підприємств, авіакомпаній щодо отримання необхідної аеронавігаційної інформації. Контролює всі види виконуваних у відділі робіт. Подає на розгляд керівництву САІ пропозиції щодо поліпшення організації роботи відділу, а також пропозиції щодо заохочення та накладання адміністративних стягнень на працівників відділу згідно з чинним трудовим законодавством України, клопоче про призначення або звільнення з посади працівників відділу. Контролює дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, виконання "Положення про працю та відпочинок". Контролює дотримання правил пожежної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії, правил експлуатації персонального комп'ютера.