Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник виробництва хімічних реактивів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва хімічних реактивів 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему і регламент виробництва; технологічний режим і правила регулювання процесу; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини і допоміжних матеріалів; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує технологічно нескладний процес з напрацьовування одного реактивного продукту на виробничій дільниці (зокрема у виробництві з радіоактивними і стабільними ізотопами). Самостійно провадить операції, які не зв'язані зі зміною вихідних речовин (розчинення, фільтрації, віджимання, упарювання, кристалізації, центрифугування, сушіння, розмелювання тощо) відповідно до технологічного регламенту і робочої інструкції. Стежить за правильним ходом технологічного процесу і підтримує задані параметри технологічного режиму (температуру, тиск, вакуум тощо). Контролює хід хімічних реакцій і технологічного процесу за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, за результатами аналізів і візуально. Визначає момент закінчення реакцій. Пускає, зупиняє та контролює роботу устаткування. Веде облік сировини, яка завантажується, та готової продукції. Виконує профілактичний огляд і усуває дрібні несправності у роботі устаткування.