Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України; положення про Украероцентр, положення про відділ організаційно-методичного забезпечення; постанови, розпорядження накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються до сфери діяльності; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності Украероцентру. Організовує відпрацювання та погодження нормативних документів, що визначають порядок діяльності користувачів повітряного простору України. Забезпечує професійну підготовку працівників Украероцентру. Бере участь в організації порядку використання повітряного простору України в особливий період та відпрацюванні відповідних документів з цього питання. Організовує взаємодію з командними пунктами Збройних Сил України та оперативними підрозділами інших органів виконавчої влади з питань використання повітряного простору. Бере участь у розробці та наданні пропозицій щодо вдосконалення організації використання повітряного простору України. Бере участь у плануванні та забезпеченні виконання заходів щодо взаємодії з відповідними міжнародними структурами в межах компетенції відділу.