Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник відділу центру підвищення кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; постанови, інструкції, розпорядження стосовно напряму діяльності відділу (циклу); передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері професійної підготовки авіаційних працівників; методики планування та проведення навчальної роботи; основи трудового законодавства України.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та керує роботою відділу (циклу). Особисто проводить заняття, здійснює контроль знань та навиків слухачів. Планує та розподіляє педагогічне навантаження й завдання серед викладачів та працівників відділу (циклу), контролює своєчасне та якісне їх виконання. Організовує та бере участь у підготовці підручників, навчальних посібників, іншої навчально-методичної літератури з дисциплін відділу (циклу). Керує роботою щодо впровадження у навчальний процес передових методів, форм та засобів. Очолює науково-дослідницьку роботу у відділі (циклі). Підтримує належні умови праці та навчання.