Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; законодавство України про працю, нормативні акти з охорони праці; нормативні документи керівних органів цивільної авіації, нормативно-розпорядчі документи, що регламентують роботу, технічне обслуговування та ремонт радіотехнічного обладнання, перспективи розвитку радіолокаційного, радіонавігаційного обладнання та засобів зв'язку, основи економіки, організації виробництва і управління.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу об'єктів радіотехнічного забезпечення і зв'язку відповідно до законодавства України та вимог чинних в цивільній авіації нормативних документів. Організовує та забезпечує якісну технічну експлуатацію, надійну та безперебійну роботу обладнання об'єктів радіотехнічного забезпечення і зв'язку. Організовує та здійснює постійний контроль за виконанням регламентів та дотриманням технології обслуговування і ремонту засобів радіотехнічного забезпечення і зв'язку, охорони праці, пожежної безпеки, наказів та вказівок органів цивільної авіації з цих питань. Організовує розроблення посадових інструкцій підлеглих працівників. Проводить перевірку об'єктів радіотехнічного забезпечення і зв'язку, здійснює заходи з усунення виявлених недоліків. Регулярно розглядає відгуки, пропозиції та зауваження льотного та диспетчерського складу про роботу засобів радіотехнічного забезпечення і зв'язку, приймає необхідні рішення з метою усунення виявлених недоліків. Організовує та контролює господарську діяльність об'єктів радіотехнічного забезпечення і зв'язку. Бере участь в організації та проведенні льотних перевірок засобів радіотехнічного забезпечення і зв'язку. Бере участь у складанні планів будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів радіотехнічного забезпечення і зв'язку. Організовує та контролює виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт із заміни та введення в експлуатацію нових наземних засобів радіотехнічного забезпечення і зв'язку. Планує та здійснює контроль за проходженням перепідготовки працівників у навчальних закладах цивільної авіації. Організовує стажування студентів навчальних закладів. Сприяє підвищенню кваліфікації персоналу шляхом організації технічного навчання, організовує та проводить вивчення керівних документів, що регламентують роботу засобів радіотехнічного забезпечення і зв'язку. Організовує раціоналізаторську та винахідницьку роботу, впроваджує нові форми та методи технічної експлуатації.