Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник служби перевезень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. У разі виконання міжнародних перевезень - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію перевезень; льотно-технічні дані повітряних суден, що експлуатуються, характеристики трас, аеропортів; методичні положення щодо складання розкладу руху повітряних суден, план перевезень авіакомпанії; методи визначення економічної ефективності введення нових повітряних ліній, змінення частоти руху та типів повітряних суден; правила застосування авіаційних тарифів; передовий вітчизняний та світовий досвід, перспективи розвитку в галузі вантажних авіаперевезень; основні положення трудового законодавства; основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Несе особисту відповідальність за виконання завдань і функцій службою перевезень. Координує діяльність служби з іншими підрозділами авіапідприємства. Організовує професійну підготовку та навчання з охорони праці працівників служби, забезпечує виконання ними трудової і технологічної дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює контроль за дотриманням правил авіаційної безпеки персоналом служби, забезпечує організацію робіт та нормальні, безпечні санітарно-гігієнічні умови праці працівників служби, організовує роботу по забезпеченню безпечних умов праці. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO і контролює діловодство служби, забезпечує конфіденційність у роботі служби. Вживає заходів щодо збереження вантажів, які перевозяться повітряними суднами авіакомпанії, а також матеріальних цінностей авіакомпанії, що знаходяться в користуванні служби. Вирішує питання в межах своєї компетенції, дає розпорядження, рекомендації, обов'язкові для виконання підлеглими йому працівниками. Коригує застосування тарифів, виходячи з умов ринку.