Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Ливарник виробів із свинцевих сплавів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ливарника виробів із свинцевих сплавів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та кінематичні схеми ливарних напівавтоматичних установок для відливання самовідводів для акумуляторів усіх типів; будову, призначення та правила застосування спеціальних пристроїв; будову та призначення свинцевих акумуляторів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виливає струмовідводи для акумуляторів усіх типів на напівавтоматичних установках та лініях. Налагоджує напівавтоматичні установки на заданий режим лиття, регулює устаткування у процесі роботи. Завантажує та коректує свинцевий розплав за складом компонентів. Обробляє ливарні форми. Регулює та контролює температурні режими роботи устаткування відповідно до показань контрольно-вимірювальних приладів. Установлює брак, причину відхилення в режимах роботи устаткування та усуває їх.