Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник центру комутації повідомлень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією провідного інженера-технолога Центру комутації повідомлень - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; накази, розпорядження, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби; структурну схему об'єкта та взаємодію усіх його ланок; принципові та монтажні схеми обладнання об'єкта; схеми електроживлення об'єкта; системи управління та комунікації; нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування обладнання об'єкта; перспективи розвитку обладнання зв'язку; основи трудового законодавства, основи економіки, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму; організацію та принципи планування телеграфної мережі цивільної авіації; будову та особливості мережі авіаційного наземного фіксованого електрозв'язку, основні параметри та технологічні особливості обладнання Центру комутації повідомлень; основні характеристики та схемні особливості каналів зв'язку, підключених до Центру комутації повідомлень; ділові якості підлеглого персоналу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та удосконалює технічну експлуатацію обладнання центру комутації повідомлень. Організовує технічне обслуговування, ремонт, налагоджування обладнання. Перевіряє технічний стан обладнання та джерел електроживлення. Веде облік і аналізує відмови та несправності у роботі обладнання, вживає заходів щодо їх запобігання. Упроваджує організаційні та технічні заходи з підвищення надійності та якості роботи обладнання об'єкта. Організовує виконання робіт з монтажу, налагоджування та вводу в експлуатацію нового технологічного обладнання центру. Контролює виконання графіків технічного обслуговування обладнання, ведення технічної документації, готує матеріали для звітності. Контролює виконання заявок на запасні частини та матеріали, що необхідні під час виконання робіт. Сприяє забезпеченню економії енергії та матеріалів. Вивчає, узагальнює та впроваджує сучасні методи експлуатації та обслуговування обладнання. Освоює нову техніку, упроваджує сучасні методи організації праці. Проводить технічне навчання. Оперативно керує мережею авіаційного наземного фіксованого електрозв'язку України. Організовує взаємодію із суміжними центрами авіаційного наземного фіксованого електрозв'язку Європейського регіону. Планує розвиток мережі авіаційного наземного фіксованого електрозв'язку України.