Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник технічного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи з технічної підготовки виробництва: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічної підготовки виробництва; напрями та перспективи розвитку галузі і підприємства; технологію виробництва продукції підприємства; виробничі потужності та режими роботи устаткування, правила його експлуатації; методи виявлення і використання резервів виробництва; технічні вимоги до сировини, матеріалів і готової продукції; організацію технічної підготовки виробництва; порядок приймання устаткування в експлуатацію; методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі технічної підготовки виробництва, організації та управління; основи трудового законодавства; організацію виробництва, методи технічного обслуговування та технологію поточного ремонту авіаційної техніки, правила контролю повітряних суден та оцінки їх технічного стану, завдання та функції підрозділів авіаційно-технічної бази.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє та узгоджує з керівниками інших підрозділів план розвитку авіаційно-технічної бази, заходи з удосконалення організації виробництва, праці та управління, методів технічного обслуговування приписних повітряних суден та механізації робіт. Вживає заходів з удосконалення технічного стану приписного парку повітряних суден. Вимагає своєчасного виконання доробок, забезпечення нормативної справності повітряних суден. Бере участь у метрологічній атестації устаткування, що виготовляється, та експертизі документації, що розробляється. Вивчає інформацію про відмови та несправності авіаційної техніки, матеріали з аналізом їх причин. Вживає заходів щодо запобігання відмовам та несправностям приписних повітряних суден; спільно з відділом технічного контролю, лабораторією діагностики технічного стану авіаційної техніки або самостійно розроблює та доводить до працівників інформацію про знов виявлені, повторні та небезпечні відмови та несправності авіаційної техніки. Розроблює технологічну документацію відповідно до вимог правил і норм з охорони небезпечної праці, готує пропозиції щодо забезпечення безпечних та здорових умов праці робітників. Проектує нові та вдосконалює конструкцію існуючих засобів наземного обслуговування спеціального призначення, інструменту, пристроїв, необхідних для обслуговування авіаційної техніки. Аналізує зміст діючих регламентів технічного обслуговування та технологічних вказівок. Організовує розроблення пропозицій щодо удосконалення технічного обслуговування. Контролює правильність оформлення пономерної документації на повітряні судна. Контролює підготовку повітряних суден, що прямують на ремонт, та їх пономерну документацію. Інструктує працівників, які здають судна у ремонт та одержують після ремонту, про порядок оформлення документації. Керує розробленням та впровадженням стандартів підприємства, впроваджує у виробництво державні та галузеві стандарти. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO. Зберігає еталонні та контрольні екземпляри експлуатаційної документації на авіаційну техніку, вносить до них зміни та доповнення, контролює ведення робочих екземплярів у відповідності до вимог інструкції, затвердженої начальником авіаційно-технічної бази. Організовує раціоналізаторську та винахідницьку роботу, своєчасне вивчення та виконання керівних документів з питань технічної експлуатації авіаційної техніки.