Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому)", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Наявність свідоцтва про післядипломне підвищення кваліфікації з напряму пошуково-рятувального забезпечення польотів протягом останніх 3 років. Стаж з льотної роботи або на інженерних посадах - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України, вимоги до системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, нормативно-правові акти, що регулюють діяльність цивільної авіації України, інші документи галузі, котрі регламентують діяльність служби та технічну експлуатацію аварійно-рятувальних засобів; документи і стандарти міжнародних організацій, що застосовуються в Україні; накази, вказівки, інструкції та розпорядчі документи підприємства, порядок організації пошуково-рятувального забезпечення польотів і технологію виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт; тактико-технічні дані пошукової та аварійно-рятувальної техніки, пошукові характеристики повітряних суден; радіотехнічні засоби зв'язку та пошуку; сучасний вітчизняний та світовий досвід у галузі пошуку та рятування; основи трудового законодавства, правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму; правила та періодичність ведення встановленої звітності.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та удосконалює пошуково-рятувальне забезпечення польотів, експлуатацію, збереження, технічне обслуговування аварійно-рятувальних засобів і спорядження. Розробляє проекти наказів, розпоряджень та інструкцій з організації та проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт та реалізує їх після затвердження. Бере участь у розробленні та реалізації плану заходів на випадок аварійних подій з повітряними суднами на підприємстві (аеропорту), в організації та проведенні тренажів та навчань щодо перевірки їх реальності. Бере участь у підготовці та погодженні договорів щодо проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт, в організації взаємодії з рятувальними підрозділами інших відомств, що залучаються до спільного проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт, розробленні та реалізації програм аварійно-рятувальної підготовки авіаційного персоналу, розслідуванні авіаційних подій з цивільними повітряними суднами. Розробляє програми щорічної спеціальної аварійно-рятувальної підготовки екіпажів повітряних суден та персоналу підприємства, що залучається до пошуково-рятувального забезпечення польотів, організовує навчання їх діям у аварійній та надзвичайних ситуаціях. Контролює правильність експлуатації, збереження і технічного обслуговування авіаперсоналом аварійно-рятувальної техніки, інших засобів, спорядження та обладнання, вживає заходів щодо забезпечення ними згідно з встановленими нормами. Складає заявки на матеріали і технічні засоби, що необхідні для проведення пошукових, аварійно-рятувальних та евакуаційних робіт. Веде технічну та облікову документацію, готує матеріали для звітності. Організовує впровадження і освоєння сучасних рятувальних засобів і техніки, оснащення ними аварійно-рятувальних команд, технологію їх застосування під час організації й проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт, організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO.