Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Головний штурман", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Наявність свідоцтва штурмана цивільної авіації I класу. Стаж роботи за професію штурмана авіаційного загону або штурмана-інспектора - не менше 3 років. У разі виконання міжнародних польотів знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO; накази, постанови, керівництва, інструкції та інші керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (навчального закладу), які регламентують роботу штурманської служби; теорію та техніку літаководіння; авіаційну техніку та наземні засоби забезпечення польоту; методики навчання льотного складу літаководінню; організацію планування та штурманського забезпечення польоту; рівень штурманської підготовки складу, що навчається; маршрути (райони) польотів, їх географічні та кліматичні особливості; ступінь оснащення навігаційними засобами; приладове та навігаційне устаткування повітряних суден, методи застосування навігаційних засобів і забезпечення літаководіння за установленими маршрутами та схемами польотів; правила зберігання і користування документами аеронавігаційної інформації і польотними картами; необхідну довідкову документацію, підготовку польотних карт; правила обачності, фразеології радіообміну і ведення радіозв'язку; основи трудового законодавства; передовий вітчизняний та закордонний досвід в галузі штурманської підготовки льотного складу, перспективи розвитку штурманського забезпечення польотів; положення про льотну службу, основи наукової організації праці, організацію виробництва та управління; правила робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою штурманської служби, навчальним закладом. Організовує та контролює штурманське забезпечення польотів, забезпечення екіпажів повітряних суден аеронавігаційною інформацією та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO, якість проведення штурманської підготовки польотів, розбори польотів, аналіз польотної документації, навчання льотного складу підрозділів, слухачів, курсантів навчального закладу за всіма видами штурманської підготовки. Організовує та проводить з командно-льотним складом, інструкторським та викладацьким складом авіаційного підприємства, навчального закладу, а також керівним складом служби руху методичні заняття з питань повітряної навігації та організації штурманського забезпечення польотів. Виконує безпосередньо в польоті та за допомогою засобів об'єктивного контролю та аналізу польотної документації перевірку штурманської підготовки та техніки літаководіння командно-льотного, льотно-інструкторського та вибірково льотного складу. Забезпечує складання та контролює правильність схем маневрування повітряних суден у районі аеродрому, штурманських описів маршрутів та зон пілотування для навчальних, а також методичних рекомендацій з застосування засобів літаководіння. Розслідує випадки втрати орієнтування, порушень порядку використання повітряного простору та авіаційних подій, викликаних незадовільним штурманським забезпеченням польотів, проводить розбори з льотним складом. Розроблює та вживає заходів із штурманського забезпечення безпеки польотів, проводить розбори з льотним складом. Розроблює та вживає заходів із штурманського забезпечення безпеки польотів. Бере участь у розробленні інструкцій з виконання польотів в районах аеродромів та аеровузлів, за видами авіаційних робіт, а також зі складання аеронавігаційного опису місцевих повітряних ліній. Виконує контроль за станом обліку, зберігання та забезпечення підприємств навчальних підрозділів необхідним штурманським обладнанням, польотними картами та посібниками з літаководіння. Узагальнює та поширює передовий досвід літаководіння, штурманської підготовки льотного складу експлуатації навігаційних засобів. Організовує своєчасне надання звітності зі штурманської служби. Виконує погашення талонів порушень у осіб командно-льотного та льотного складу підрозділів і навчальних закладів.