Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Дистилювальник ртуті 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: правила обслуговування очищувальних установок; методи збирання ртуті, яка розлилася; марки ртуті та способи її очищення; правила користування мірним посудом; правила безпеки та гігієни під час роботи зі ртуттю.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи з промивання, сушіння та очищення ртуті з додержанням правил особистої та вакуумної гігієни. Готує розчини для промивання. Використовує прості установки для очищення та сушіння ртуті.