Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Лаборант виробництва бактерійних препаратів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи бактеріології; правила роботи з живими патогенними культурами; інструкції про роботу з зараженим матеріалом; прийоми бактеріологічної роботи; основні методи фарбування мазків і способи приготування бактеріологічних фарб; основні методики проведення бектеріологічних та імунологічних реакцій; правила стерильного відбирання проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує підсобні роботи; обробляє тварин і ембріони для зараження, імунізації; готує до роботи бокси, термостати та виробничий посуд; бере участь під керівництвом лаборанта більш високої кваліфікації у проведенні окремих нескладних операцій і приготуванні посівного матеріалу.