Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Лаборант-мікробіолог 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи мікробіології; способи установлення орієнтувальних титрів; властивості реактивів, які застосовуються, і вимоги до них; технологічний процес приготування живильних середовищ; правила роботи в стерильних умовах; правила регулювання аналітичних вагів, фотоколориметрів, поляриметрів та інших аналогічних приладів; вимоги до тварин, які випробовуються, до якості проб і аналізів, які провадяться; умови проведення фармакологічних випробувань.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Приготовляє живильні середовища, розчини реактивів і дезрозчини, установлює орієнтувальні титри, монтує колби для посіву спорового матеріалу і проведення аналізів. Визначає рН, стерильність, активність по йодометрії і полярометрії біологічним та іншими методами. Розливає живильні середовища в чашки Петрі, пробірки. Готує посівний матеріал. Проводить посіви в колбах. Складає лабораторне обладнання, проводить фармакологічну перевірку і випробування препаратів та напівпродуктів на токсичність і пірогенність під керівництвом лаборанта більш високої кваліфікації. Готує стерильні приміщення. Готує лабораторних тварин до аналізів. Готує до стерилізації посуд і допоміжні матеріали. Веде документацію за установленою формою.