Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Лаборант виробництва бактерійних препаратів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією лаборанта виробництва бактерійних препаратів 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: бактеріологію, вірусологію, серологію та імунологію у межах роботи, яка виконується; правила роботи з живими патогенними культурами; способи виявлення морфологічних, серологічних і біологічних властивостей штамів на тваринах; методику ставлення і оцінювання серологічних, імунологічних реакцій (реакції аглютинації, преципітації, флокуляції, зв'язування комплементу, гемаглютинації тощо); правила титрування сироваток і токсинів різними методами; технологічні інструкції щодо виготовлення бактерійних і вірусних препаратів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить селекцію живих культур (культури для діагностичної сироватки C-реактивного білка, ботуліничних, газової гангрени). Отримує антигени із асцитичної рідини від тварин, хворих раком. Контролює процеси зростання живих культур на всіх стадіях виробництва, детоксикацію живих культур і токсинів. Контролює різними методами (аглютинація, преципітація, реакція зв'язування комплементу, гемаглютинація, pH тощо) технологічний процес та регулює його. Проводить біологічний контроль готових препаратів (активність, пірогенність, стерильність, нешкідливість, імуногенність, стандартність, розчинність, гомогенність, антигенність та інші властивості). Керує роботою лаборантів нижчої кваліфікації.