Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний режим отримання сильнодіючих алкалоїдів і кристалічних глікозидів; будову та принцип роботи арматури та обладнання, які застосовуються; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; фізико-хімічні властивості сировини, напівпродуктів, готової продукції, вимоги до них; прийоми відбирання проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес екстрагування з рослинної сировини для отримання сильнодіючих алкалоїдів і кристалічних глікозидів під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. Очищає продукт від домішків перекристалізацією або пересадженням. Проводить супровідні процеси, які передбачені технологічною інструкцією: осадження домішків, нейтралізації, фільтрації, центрифугування. Готує, дозує та завантажує сировину та напівпродукти за розрахунками. Перевіряє герметичність обладнання та комунікації. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами контрольних аналізів. Відбирає проби для аналізу. Реєструє параметри процесу. Обслуговує обладнання.