Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний режим процесу йодування; фізико-хімічні властивості сировини та напівпродуктів, готової продукції і вимоги до них; будову та принцип роботи апаратів, установок, пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів; прийоми відбирання проб і методику проведення контрольних аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес йодування органічних сполук у водяному середовищі або середовищі органічних розчинників і супровідні процеси: насичення, фільтрації, осадження, які передбачені технологічним режимом. Дозує та завантажує йодисті солі та іншу сировину. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Вивантажує продукт після йодування та проводить контрольні аналізи. Обслуговує обладнання, яке застосовується в роботі. Перевіряє герметичність обладнання та комунікацій. Реєструє параметри процесу. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.