Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Дозувальник медичних препаратів 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: пристрої, які застосовуються, та прийоми ручного дозування сухих і рідких медичних або ветеринарних препаратів; способи перевірки точності дозування, вимоги стерильності до дозування препаратів; призначення препаратів, які дозуються.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує допоміжні роботи (подає коробки з пустими ампулами, приймає дозовані ампули тощо). Систематично перевіряє точність дозування або інші умови, які є обов'язковими під час дозування медикаментів під керівництвом дозувальника більш високої кваліфікації. Заповнює маршрутні листи.