Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: фізико-хімічні та біохімічні основи технологічного процесу; будову та принцип роботи обладнання та контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості сировини, напівпродуктів та готової продукції; правила асептики та роботи в стерильних умовах на усіх стадіях технологічного процесу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Самостійно веде технологічний процес виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів з тваринної сировини. Веде процес кислотного гідролізу сировини. Перекристалізовує багаторазово ферменти. Випарює та ліофільно сушить розчини. Веде процеси: центрифугування, фільтрації, дозування стерильних препаратів. Термічно сушить порошкоподібні препарати. Відбирає проби та проводить контрольні аналізи. Регулює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Готує, дозує та завантажує сировину та напівпродукти. Готує, регулює та налагоджує технологічне обладнання. Веде записи у технологічному журналі. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту. Керує та координує роботу апаратників нижчої кваліфікації.