Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: фізико-хімічні та біохімічні основи технологічного процесу; будову та принцип роботи обладнання та контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості сировини, напівпродуктів та готової продукції; правила асептики та роботи в стерильних умовах на усіх стадіях технологічного процесу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. Веде процес кислотного гідролізу сировини, концентрує та очищає розчини, осаджує порошкоподібні ферменти. Перекристалізовує, виварює та ліофільно сушить розчини. Веде супровідні процеси: центрифугування, стерилізуючої фільтрації, дозування стерильних препаратів. Термічно сушить порошкоподібні препарати. Відбирає проби. Регулює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Готує розчини кислот, лугів, солей. Готує та налагоджує технологічне обладнання, стерилізує, перевіряє на герметичність. Веде записи у технологічному журналі. Обліковує витрати сировини та напівпродуктів. Готує обладнання до ремонту. Приймає з ремонту.