Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний режим процесу іонообмінного очищення антибіотиків, вітамінів, інших препаратів біосинтезу; будову і принцип роботи обладнання, яке застосовується, призначення і правила користування контрольно-вимірювальними приладами; властивості сировини, яка застосовується, напівпродуктів, готової продукції і вимоги до них; прийоми відбирання проб для контрольних аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес іонообмінного очищення бактерійних препаратів, вітамінів, препаратів біосинтезу (вітаміну B12 та інших, антибіотиків, вакцин, сировини, анатоксинів та інших препаратів). Розраховує кількість потрібної сировини і напівпродуктів. Готує іонообмінні смоли. Дозує і завантажує сировину і напівпродукти. Попередньо виділяє та очищає антибіотики, вітаміни B12, інші препарати біосинтезу. Виділяє біопрепарати, антибіотики, вітаміни із елюатів шляхом осадження або кристалізації: віджимає, сушить і проводить інші операції, які передбачені технологічними інструкціями. Контролює pH та інші параметри процесу іонообмінного очищення. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Обслуговує обладнання, яке використовується в процесі очищення. Відбирає проби для контрольних аналізів. Реєструє параметри процесу. Виявляє і усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Обліковує витрати сировини і вихід продукції. Веде технічну документацію. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.