Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією препаратора виробництва біосинтетичних лікувальних засобів не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи мікробіології, біохімії та загальної аналітичної хімії; правила роботи з тест-культурами; правила роботи в боксі та роботи з інфекційним матеріалом; основні методи приготування живильних середовищ та препаратів для мікроскопування; інструкції з виготовлення та контролю препаратів; визначення активності, техніку бактеріологічної роботи; правила введення препаратів біосинтезу, які випробовуються, контрольним тваринам; засоби витягання та оброблення окремих органів тканин тварин; правила роботи в асептичних та стерильних умовах; способи встановлення та перевірки титрів; властивості реактивів, які застосовуються, та вимоги до них; методику проведення аналізів середньої складності та складних аналізів; державні стандарти на товарні продукти та аналізи, які виконуються на дільниці, що обслуговуються; правила користування приладами, налагодження лабораторного обладнання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує відповідно до заданих рецептів та розрахунків для вирощування культур і контролю напівпродукти у виробництві препаратів біосинтезу під керівництвом препаратора більш високої кваліфікації. Стерильно відбирає проби і готує мазки для мікроскопічного та біохімічного контролю під час культивування мікроорганізмів. Висіває на стерильність. Розливає живильне середовище в чашки Петрі. Готує до стерилізації посуд та допоміжні матеріали. Готує дезінфікуючі розчини для оброблення інструментів, тварин і боксів. Готує контрольних тварин для розтину і випробувань. Контролює стерильність боксів. Готує фіксатор, синьку. Визначає рН, активність хімічним та біологічним методами. Проводить аналізи середньої складності за прийнятою методикою. Визначає процентний склад речовин у пробах, які аналізуються. Визначає в'язкість, питому вагу. Готує робочі розчини і перевіряє нескладні титри. Проводить складні аналізи та визначає фізико-хімічні властивості речовин. Налагоджує лабораторне обладнання, складає лабораторні установки. Стежить за роботою лабораторної установки. Веде записи у виробничому журналі. Виконує вологе прибирання робочого місця.