Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основні знання про будову різних машин для різання і принцип їх роботи; способи регулювання роботи обладнання; прийоми установлення, регулювання і заточування ножів; способи різання напівфабрикатів виробів медичного призначення; види і властивості матеріалів, які підлягають різанню; призначення виробів, які виробляються, і вимоги до них.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить різання напівфабрикатів виробів медичного призначення (вати, гірчичників, пластирів, лігніну тощо) на різальних машинах різних систем. Готує матеріали. Налагоджує і регулює обладнання та інструменти, які застосовуються. Пускає, зупиняє і чистить машини для різання, точить ножі.