Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією препаратора виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи мікробіології, бактеріології, біохімії та загальної аналітичної хімії у межах роботи, яка виконується; правила роботи з живими культурами мікроорганізмів; правила роботи у боксі з інфекційним матеріалом; техніку бактеріологічної роботи; інструкції з виготовлення та контролю препаратів і напівпродуктів біосинтезу на дільниці, яка обслуговується; прийоми відбирання контрольних тварин; призначення та властивості реактивів, які застосовуються; правила складання лабораторних установок; способи приготування складних титрованих розчинів; правила зважування осадків на аналітичних вагах і проведення необхідних розрахунків щодо результатів аналізів; правила користування контрольно-вимірювальними приладами і вагами різних типів; технічні умови і державні стандарти на аналізи, які провадяться; правила ведення технічної документації на роботи, які виконуються.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує багатокомпонентні живильні середовища для виробництва препаратів біосинтезу. Веде роботу з живими культурами у процесі їх посіву і росту на живильних середовищах. Оглядає і відбирає тварин для контрольних випробувань. Випробовує напівпродукти на тваринах. Проводить складні аналізи за прийнятими методиками. Виконує побудову калібрувальних графіків на міліметрівці. Визначає ємкості смол. Здійснює регенерацію смол для визначення активності. Готує робочі розчини. Установлює і перевіряє складні титри. Керує роботою препараторів нижчої кваліфікації з контролю pH, активності сухого залишку, золи. Визначає наявність формальдегіду в розчинах. Оформляє та розраховує результати аналізів. Складає лабораторні установки відповідно до схеми. Проводить арбітражні аналізи простої і середньої складності. Виконує мікроскопію добових проб. Стерильно відбирає проби, готує мазки для мікробіологічного контролю. Висіває на стерильність. Розливає живильні середовища в чашки Петрі. Готує до стерилізації посуд та допоміжні матеріали, готує дезінфікуючі розчини для оброблення інструментів, боксів. Готує фіксатор, синьку. Контролює стерильність боксів. Веде записи у виробничому журналі. Виконує вологе прибирання робочого місця.