Категорія - Фахівці |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Методист з професійної реабілітації II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією методиста з професійної реабілітації - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання та виховання, соціального захисту людей з обмеженими фізичними можливостями, державні соціальні стандарти освіти, програмно-методичні документи й матеріали для роботи з людьми з обмеженими фізичними можливостями; теорію й практику методичної роботи; ефективні форми й методи реабілітаційної роботи; сучасні досягнення науки й практики у відповідних галузях реабілітації; етичні норми й правила організації реабілітаційного процесу; правила та норми ведення документації.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та здійснює навчально-методичну роботу з усіх видів і форм професійної реабілітації людей з обмеженими можливостями відповідно до медичних показань, потреб ринку праці та з урахуванням прогресивного досвіду й вимог відповідних міжнародних стандартів. Бере участь у перспективному плануванні професійно-реабілітаційного процесу; розробленні навчальних програм, графіків, посібників і рекомендацій. Розробляє і впроваджує корекційно-тренінгові, виховні, соціально-адаптаційні, компенсуючі заходи й заняття інвалідів з метою їх інтеграції і реінтеграції в суспільне життя. Контролює стан організації професійної реабілітації щодо відповідності до чинних стандартів і норм. Забезпечує викладачів і слухачів необхідною навчально-методичною літературою, оснащення кабінетів посібниками й технічними засобами навчання. Бере участь у проведенні підсумкових занять, роботі навчально-методичної ради, кваліфікаційної та атестаційної комісії, реалізації їх рішень. Організовує пропаганду професійного навчання через і засоби масової інформації. Проводить моніторинг результатів професійної адаптації людей з обмеженими можливостями. Планує роботу, проводить аналіз її результатів, веде встановлену документацію.