Категорія - Керівники |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Начальник відділу субсидій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в державній службі на посадах головного спеціаліста - не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки - не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика".

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"; акти законодавства, що стосуються соціальних виплат, грошової допомоги й житлових субсидій; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; основи управління, права, економіки; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю відділу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації заходів соціального захисту малозабезпечених громадян стосовно призначення та надання встановлених нормативно-правовими актами субсидій. Контролює цільове використання коштів, призначених для фінансування програми житлових субсидій. Організовує в межах наданої компетенції розроблення програм, комплексів заходів, пропозицій, інструкцій, рекомендацій, що стосуються питань надання субсидій. Організовує контроль за правильним застосуванням актів законодавства, що стосуються роботи відділу, нормативно-правових документів підвідомчими установами. Подає інформацію в районні та міські служби субсидій про всі зміни, які відбуваються на загальнодержавному та обласному рівнях у правилах та процедурах, що регулюють програму житлових субсидій. Здійснює організацію проведення перевірок цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання населенню субсидій, дотримання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів для призначення субсидій. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу в установлені терміни і вживає відповідних заходів. Організовує збір, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної інформації про доходи заявників, правильні розрахунки розміру субсидій, своєчасні перерахування та цільове використання підвідомчими установами коштів, передбачених на виплату житлових субсидій. Організовує створення, експлуатацію та удосконалення відповідної бази даних з використанням поточних комп'ютерних технологій; підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівництва управління, органів державної влади. Організовує роз'яснювальну роботу серед працівників служб субсидій з правильного застосування нормативних та законодавчих актів, що стосуються правильності розрахунку розміру субсидій та призначення житлових субсидій. Організовує проведення семінарів-нарад з працівниками служб субсидій, керівниками комунальних організацій щодо практики роботи служб та для роз'яснення нових нормативно-правових документів. Організовує підготовку матеріалів для інформування населення про програму житлових субсидій через засоби масової інформації. Взаємодіє з організаціями та установами, які надають житлово-комунальні послуги з питань, що пов'язані з наданням субсидій. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу. Вживає заходів щодо вдосконалення методів організації роботи відділу з використанням сучасних засобів обчислювальної та оргтехніки. Здійснює добір, раціональну розстановку кадрів, сприяє підвищенню кваліфікації працівників, використанню більш досконалих і ефективних методів роботи. Визначає функціональні обов'язки фахівців відділу. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. Затверджує структуру та штатний розпис, а також положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ. Виконує завдання начальника управління. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.