Категорія - Фахівці |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Фахівець із спеціалізованого обслуговування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи. Знання іноземної мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі, нормативно-правові акти органів державної влади, галузеві нормативні й методичні матеріали, що регламентують розвиток санаторно-курортного обслуговування та туризму, рекреаційні ресурси України; основи організації охорони здоров'я, загальної і соціальної психології, специфіки маркетингу в галузі санаторно-курортного обслуговування, рекреаційних послуг; методи вивчення мотивації користувачів санаторно-курортних послуг; порядок розгляду й підготовки рекламної документації; основи ділового спілкування та етикету; правила й норми з охорони праці та виробничої санітарії; державну мову та одну з міжнародних мов.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Планує та виконує роботу під керівництвом начальника структурного підрозділу, аналізує результати діяльності та послуг, що надаються в пансіонатах, санаторіях, базах відпочинку та складає перелік лікувально-профілактичних процедур різного рівня складності. Здійснює підбір інформації щодо нових методик та рекомендацій на санаторно-курортне лікування. Бере участь у плануванні та організації лікування та відпочинку клієнтів. Відслідковує сучасні тенденції лікувально-оздоровчого режиму. Аналізує показники робіт лікувально-курортних закладів. Проводить маркетингові дослідження щодо лікувально-курортних послуг. Вирішує питання з надання інформаційних послуг клієнтам щодо оздоровчо-туристичного циклу курортно-лікувальних закладів. Надає консультативно-методичну допомогу представникам туристичних підприємств у межах своєї компетенції. Подає пропозиції щодо вдосконалення якості курортно-санаторних послуг на основі вивчення сучасного зарубіжного й вітчизняного досвіду та відгуків користувачів цих послуг.