Категорія - Робітники |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Випробувач протезно-ортопедичних виробів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: призначення, будову та конструктивні особливості протезно-ортопедичних виробів та їх модулів, контрольно-вимірювальної апаратури та випробувального устаткування; правила підготовки виробів до випробувань та методику випробувань; призначення та взаємодію усіх частин виробів, що випробовуються; технічні умови та вимоги до якості складання виробів; причини виникнення дефектів у процесі випробовувань та способи їх усунення; основи анатомії та біомеханіки рухів людини.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює випробування протезно-ортопедичних виробів за встановленими методиками у різних умовах. Вивчає конструкції виробів, що випробовуються, та надіває їх. Бере участь у підготовці виробів до випробувань: розбирає, складає та, у разі потреби, регулює вузли протезно-ортопедичних виробів, що випробовуються. Перевіряє функціонування та взаємодію різних вузлів та механізмів. Виявляє дефекти та конструктивні недоробки у виробах, що випробовуються. Здає за встановленим порядком випробувані вироби згідно з технічними умовами. Бере участь в оформленні протоколів.