Категорія - Фахівці |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Інструктор-методист у справах глухих II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора-методиста у справах глухих - не менше 1 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження органів державної влади, закони України та ратифіковані парламентом України міжнародні та міждержавні договори та угоди щодо життєдіяльності глухих; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань медичної, соціальної, психологічної, трудової, побутової та іншої реабілітації глухих; методику пошуку; розроблення, збору, оброблення та вивчення інформації; технічні засоби збору, накопичення та перероблення інформації; методи автоматизованого оброблення інформації; техніко-експлуатаційні характеристики та правила технічної експлуатації засобів отримання, накопичення та передавання інформації, обчислювальних машин та іншого устаткування; основи соціології, психології, дефектології, сурдопедагогіки та сурдопсихології, юриспруденції, економіки, діловодства; граматику та стилістику української мови, дактильно-жестову мову в обсязі програм для вивчення дактильно-жестової мови; структуру органів державної влади, підприємств, установ та організацій; досвід діяльності громадських організацій інвалідів слуху; проблеми та перспективи розвитку реабілітаційної роботи серед глухих в Україні та за кордоном.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Вивчає соціально-побутові проблеми глухих та здійснює збір досліджень з метою розроблення та впровадження заходів, спрямованих на створення найбільш сприятливих соціально-психологічних умов для підвищення задоволення матеріальних і духовних потреб глухих. Разом із фахівцями (психологом, соціологом, вчителем-дефектологом, юристом, економістом та іншими) розробляє рекомендації щодо вдосконалення організації та умов праці, системи добору, розміщення, використання, підвищення кваліфікації глухих працівників. Надає допомогу глухим у працевлаштуванні на державних підприємствах, в установах та організаціях, а також в Українському товаристві глухих; у професійній орієнтації глухої молоді; в організації навчання глухих у вечірніх та заочних загальноосвітніх школах; у влаштуванні дітей глухих батьків в дошкільні та шкільні заклади; у проведенні культурно-масових і оздоровчих заходів, залученні до занять фізичною культурою та спортом; у придбанні путівок санаторно-курортного лікування, медичному обслуговуванні. Організовує лекції, доповіді, консультації та інші заходи з питань, що стосуються життя глухих. Розробляє, пропагує та запроваджує в практику роботи установ, організацій та підприємств рекомендації щодо умов, порядку та етики спілкування з глухими, забезпечення умов їх оптимальної життєдіяльності, адаптації до життя, підвищення комунікабельності, встановлення раціональних режимів праці та відпочинку, поліпшення морально-психологічного стану умов праці та побуту. Надає органам державної влади, керівникам підприємств, установ та організацій конкретні пропозиції щодо поліпшення побутових, соціальних та інших умов життєдіяльності глухих. Вивчає закони України, рішення органів влади стосовно життєдіяльності глухих громадян і поширює ці закони та рішення серед глухих, а також пропагує серед чуючих людей. Контролює виконання підприємствами, установами та організаціями законів України, рішень та розпоряджень органів державної влади стосовно забезпечення життєдіяльності глухих.