Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник балансових установок 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему контролю за роботою контактних печей; будову балансових установок; фізико-хімічні властивості контактного газу, конденсату; правила регулювання процесу; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процеси контролю за роботою контактних печей за допомогою балансових установок відповідно до робочої інструкції. Готує та збирає балансові установки, перевіряє на герметичність, відбирає контактний газ через конденсатор з колектору контактної печі, аналізує газ і визначає густину конденсату. Регулює швидкість проходження газу і конденсату, густину конденсату, температуру, вакуум, тиск за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Усуває несправності в роботі устаткування. Обслуговує газові годинники, газоміри, збірники, холодильники, установки для димових регенераційних газів. Відбирає проби. Веде записи у виробничому журналі.