Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер емалевого покриття 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера емалевого покриття 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні умови та Державні стандарти на приймання складних виробів; методи технічного контролю і випробувань складних виробів; класифікацію браку і причини його виникнення; будову, призначення і умови застосування складних контрольно-вимірювальних виробів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює і приймає складні вироби, покриті емаллю, після їх випалу відповідно до затверджених умов та Державного стандарту. Порівнює білизну покриття з затвердженим еталоном. Виявляє причини виникнення браку та вживає заходів щодо їх усунення. Складає технічну документацію аналізу причин браку.

Приклади робіт
Контроль і приймання: апарати суднові теплообмінні; апаратура, яка працює під тиском; ванни; гідролізери; імпелери; колонки газові; котли; мішалки пропелерні; плити і рами фільтрпресів; решітки друк-фільтрів.