Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Оператор поста керування агрегатами безперервного травлення, знежирення, лудіння, оцинкування, лакування та відпалювання 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора поста керування агрегатами безперервного травлення, знежирення, лудіння, оцинкування, лакування та відпалювання 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, кінематичні і електричні схеми устаткування, яке обслуговує, у межах виконуваної роботи; основи процесу електролітичного лудіння, оцинкування і безперервного відпалу; способи виявлення та усунення дефектів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує за допомогою командо-контролерів роботою механізмів головного поста агрегатів безперервного травлення і відпалу листового металу в рулонах: механізмів головного поста на агрегатах безперервного електролітичного лудіння та оцинкування, поста агрегату лакування в електростатичному полі з індукційним сушінням, вбудованого в лінію лудіння; зварювально-зшивальною машиною на агрегатах безперервного травлення, відпалу та електроізоляційного покриття. Керує дробометальною установкою на агрегатах безперервного відпалу і травлення стальної штаби. Вмикає і вимикає систему насосів, ванн знежирення, травлення, нейтралізації, лудіння. Забезпечує швидкість руху штаби відповідно до швидкості технологічного процесу безперервного відпалу, травлення, лудіння та оцинкування. Стежить за силою струму в ваннах лудіння, знежирення, травлення і регулює його напругу. Контролює температуру повітря в сушильній установці та температуру ванн знежирення, травлення і лудіння за приладами. Виявляє на поверхні штабів в процесі травлення листового металу в рулонах завороти кромки і складки і, в необхідних випадках, вирубує завороти. Стежить за роботою устаткування, яке обслуговує, та бере участь в його настроюванні. Керує з пульта агрегатами знежирення, травлення, анодування, промивання, полімеризації, відпалу, сушіння, демінералізації води, нейтралізації стоків, допалювання розчинників. Керує агрегатом одношарового двохстороннього лакування алюмінієвої стрічки в рулонах.