Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову і принцип дії агрегату безперервного електролітичного лудіння або оцинкування штабового металу; склад і властивості електролітів і розчинів; сортамент металу, який іде на покривання електролітичним методом.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує, знежирює та травить штабовий матеріал відповідно до технологічних та виробничих інструкцій. Бере участь в протягуванні стрічки під час пуску агрегату та у разі обривання. Зшиває стрічку у разі обривання. Промиває і чистить ванни знежирення і травлення, струмоведучі та транспортувальні ролики, щітково-мийні машини. Стежить за правильною підготовкою штаби до лудіння або оцинкування, якістю знежирення і травлення штаби, віджиманням електролітів і розчинів у ваннах. Регулює силу струму в ваннах. Стежить за наявністю електролітів в запасних ємностях. Бере участь в ремонті агрегату.