Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Оператор фарбувально-сушильної лінії та агрегату 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову устаткування, яке обслуговує; способи заправляння дробометальних установок та фарбувально-сушильної камери і агрегату; правила подавання металу, виробів та деталей; способи приготування ґрунтів; прийоми очищення та промивання обслуговуваного устаткування; правила підналагодження та ремонту обслуговуваних механізмів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Подає краном листовий і профільний метал, металеві вироби і деталі до приймального стола фарбувально-сушильної лінії. Керує роботою механізмів підіймання та опускання металу, виробів і деталей на конвеєр приймального стола фарбувально-сушильної лінії. Пускає і зупиняє конвеєр. Настроює на робочий режим ланцюговий реверсивний конвеєр для переміщення металу, виробів і деталей. Заправляє дробометальні установки дробом; фарбувально-сушильні камери, агрегати та фарбонагнітальні бачки лакофарбувальними матеріалами в процесі роботи. Готує ґрунти з підбиранням необхідних компонентів. Очищає та промиває циклони, гідрофільтри, пиловловлювачі, фарбувально-сушильні камери, ґрунтопроводи, ґрунторозпилювачі та інше устаткування, яке обслуговує. Підналагоджує та виконує профілактичне обслуговування механізмів.