Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Освинцювальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією освинцювальника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію, кінематичні і електричні схеми агрегатів безперервного гарячого освинцювання, електролітичного знежирення і травлення; правила настроювання і регулювання складного контрольно-вимірювального інструменту і апаратури освинцювальних агрегатів; методи аналізу електролітів і розчинів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес освинцювання листів і стрічок в освинцювальних агрегатах безперервної дії. Установлює швидкість руху і технологічний режим роботи агрегату залежно від потрібної товщини покриття, сортаменту і якості поверхні штаби (листа) та стану електролітів. Стежить за якістю підготовки поверхні стальної штаби (листів) до освинцювання. Регулює силу струму, який поступає в ванни, і технологічний процес освинцювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Бере участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.