Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Відпальник виробів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією відпальника виробів 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і способи налагодження устаткування, яке обслуговує; режим відпалювання виробів; властивості палива і енергії, які застосовує; призначення і будову складних пускорегулювальних і контрольно-вимірювальних приладів і пристроїв.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес окисного та безокисного відпалювання складних виробів з чорних та кольорових металів в печах відповідно до технологічного процесу. Регулює заданий технологічний режим печі в процесі високотемпературного відпалювання. Здійснює контроль за справністю магістралей з подавання повітря, газу, нафти та електроенергії. Налагоджує устаткування, яке обслуговує.

Приклади робіт
Відпалювання виробів; вали; днища; ємності; збірники різні; котли; мішалки.