Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Відпальник виробів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією відпальника виробів 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і способи підналагодження устаткування, яке обслуговує; режим відпалювання виробів; якість відпалювання за кольором плівки; властивості металів і сплавів; будову спеціальних пристроїв, простих і середньої складності контрольно вимірювальних приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде окисне та безокисне відпалювання простих і середньої складності виробів з чорних і кольорових металів в печах відповідно до технологічного процесу. Установлює терморегулятори на задану температуру. Регулює режими печі в процесі відпалювання. Складає кислотні розчини. Стежить за температурним режимом роботи печей візуально та за приладами, за нормальним подаванням заготовок в піч та подаванням їх в накопичувач. Підналагоджує устаткування, яке обслуговує.

Приклади робіт
Відпалювання виробів; заглушки; корпуси годинників; корпуси сальників; медалі, ордени; патрубки; плити газові; посуд; фланці.