Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Металізатор 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи ведіння технологічного процесу металізації легкоплавкими дротяними матеріалами; основні відомості про будову і правила роботи на газових і електродугових металізаційних апаратах; склади розчинів, суспензій і паст для металізації; основні вимоги до підготовки металізаційних апаратів і поверхонь деталей і виробів під металізацію; основні властивості матеріалів, на які проводиться напилення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує процес металізації легкоплавкими металами та кольоровими металами газотермічним та електродуговим способами простої і середньої складності за конфігурацією деталей та виробів. Наносить суспензії та пасти з порошків металів і сплавів на деталі і вироби з прямолінійними поверхнями. Виконує металізацію деталей і вузлів простої конфігурації. Готує металізаційні апарати, дріт і порошок до роботи та поверхні деталей і виробів під металізацію. Складає розчини для металізації. Установлює і регулює режим металізації залежно від матеріалу та призначення виробів під керівництвом металізатора вищої кваліфікації. Проводить простіші операції з профілактики металізаційних апаратів.

Приклади робіт
Барабани і вкладиші - металізація. Відливки дрібні, моделі металеві з відкритими поверхнями - металізація кольоровими металами і їх сплавами. Втулки керамічні для напівпровідникових приладів - нанесення паст і суспензій. Деталі закладні з кількістю приварених анкерів до 4 - металізація. Деталі металокерамічних корпусів інтегральних схем - металізація. Заготовки керамічні для настільних резисторів - металізація та навуглецьовування. Заготовки конденсаторів, ізоляторів, резисторів - металізація сріблом. Конденсатори, нагрівачі плівкові, підкладки для мікросхем тощо - металізація. Листи стальні гнуті і стальні конструкції- металізація кольоровими металами і сплавами. Планки, прокладки, скоби - нанесення захисних покриттів з легкоплавких матеріалів. Труби зігнуті, фігурні вироби - металізація. Шви заклепочні - металізація.