Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник устаткування металевого покриття та фарбування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та способи налагодження агрегатів, які обслуговує; принципові схеми устаткування та взаємодію механізмів автоматичних та напівавтоматичних ліній, які обслуговує; будову та правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів; будову однотипних промислових маніпуляторів, правила перевірки маніпуляторів на працездатність та точність позиціювання; технологічний процес покривання та фарбування деталей і виробів; системи допусків та посадок, квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує окремі агрегати знежирення, промивання, пасивування, полімеризації, травлення, фосфатування, алюмінування, анодування, хімоброблення, хромування, нікелювання, міднення, оцинкування, освинцювання, лудіння, фарбування, сушіння, лакування, відпалу; апарати металізації, освинцювання, фарбопультів для підготовки до покривання та фарбування, а також для покривання і фарбування деталей та виробів. Підналагоджує автоматичні та напівавтоматичні лінії та установки: гальванічні, травлення та фосфатування, лакування, фарбувально-сушильні та металізації для покривання і фарбування деталей та виробів. Налагоджує захвати промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням. Регулює та виправляє пристрої лінії у процесі роботи. Бере участь у поточному ремонті агрегатів та устаткування автоматичних і напівавтоматичних ліній. Виконує дрібний ремонт, паяє та зварює деталі з вініпласту.